ראשון

יום ראשון י' בתמוז | 20.6.21 | היכל שלמה, ירושלים |

09:00התכנסות ורישום
10:00–10:45מושב פתיחה מליאה, מטרות הכנס וברכות
יו"ר: הרב פרופ' יהודה ברנדס
10:45–11:00אתנחתא מוזיקלית
11:00–11:30הפסקה וכיבוד + מפגש שיח חוקרים
(לובי היכל שלמה)
11:30–12:45

מושבים מקבילים סבב 1: סוגיות יסוד בחינוך הדתי:

חינוך לאמונה, חינוך לתפילה, תופעת החילון (דתלשי"ם), חינוך לערכים דתיים בעידן טכנולוגי.

משתתפים: אנשי חינוך, רבנים, חוקרים בחינוך דתי ומרצים.

13:00–14:00ארוחת צהרים לובי היכל שלמה
14:00–15:30

מושבים מקבילים סבב 2:

אתגרי ניהול בחינוך הדתי, דמות המנהל הדתי, צפיות מנהלים מהכשרת מורים, סגרגציה ואינטגרציה בחינוך הדתי.

משתתפים: חוקרים בתחום החינוך בכפוף לקול קורא.

15:30–16:00

הפסקה ומפגש חוקרים וסטודנטים בלובי היכל שלמה +
אפשרות לביקור במוזאון היכל שלמה ותערוכת הרא"מ ליפשיץ.

16:00–17:00

מושב מליאה:
הכשרת המורה הדתי – במבט רב תרבותי ודתי

משתתפים: ראשי מכללות לחינוך מהמגזר הממלכתי והממלכתי-דתי.
יו"ר: פרופ' שלמה רומי, ראש בית הספר ללימודים מתקדמים, מכללת הרצוג. 

17:00–20:00סיור ירושלמי:
בעקבות צמיחת החינוך הדתי בירושלים.

שני

יום שני י"א בתמוז | 21.6.21 | קמפוס אלון שבות |

09:00התכנסות ורישום
10:00–11:00מושב מליאה אודיטוריום (אלון שבות) :
בין חינוך דתי – יהודי להדתה: שיח מרצים ממכללות ממלכתיות, דתיות וחרדיות.

יו"ר: ד"ר אביחי קלרמן, ראש החוג לחינוך וסגן הרקטור, מכללת הרצוג.
משתתפים: מרצים ממכללות שונות.

11:00–11:30הפסקה וכיבוד + מפגש שיח חוקרים
11:30–12:45מושבים מקבילים סבב 3:
מחקרים בחינוך דתי: דמות המורה הדתי, אתגרי החמ"ד, הכשרת מורים דתית לעומת זרמים אחרים, אתגרים טכנולוגים בחינוך בהכשרה ובעבודת המחנך הדתי.

משתתפים: אנשי חינוך, רבנים, חוקרים בחינוך דתי ומרצים.

13:00–14:00

ארוחת צהרים (חדר אוכל אלון שבות) +אתנחתא מוזיקלית

14:00–14:30מושב פוסטרים חוקרים + מחקרי סטודנטים לתואר שני ודוקטורט + עבודות מצטיינות לתואר ראשון.  
14:30–15:45מושבים מקבילים סבב 4:
מחקרים בהגות ובפילוסופיה של החינוך הדתי.

משתתפים: חוקרים מתחום היסטוריה ופילוסופיה של החינוך בכלל וחינוך יהודי בפרט.

15:45–16:00הפסקה וכיבוד (אלון שבות)
16:00–17:30מושבים מקבילים סבב 5:
היסטוריה ותיעוד של הכשרת מורים דתית /יהודית ייחודית בארץ ובעולם.

משתתפים: חוקרי הכשרת מורים, חוקרים בחינוך (פילוסופיה של החינוך וחינוך יהודי).

18:00–20:00מופע אומנותי – ט.נ

שלישי

יום שלישי י״ב בתמוז | 22.6.21 | קמפוס אלון שבות |

09:00 התכנסות ורישום
10:00–11:00

מושב מליאה אודיטוריום (אלון שבות) :
מושב חמ"ד: עתיד הכשרת המורה הדתי בעידן המעבר למל"ג.
בהשתתפות ראשי החמ"ד – מועצת החמ"ד ומנהל החמ"ד.

יו"ר – ד"ר עזרא קהלני, רקטור מכללת הרצוג

11:00–11:30 הפסקה וכיבוד + מפגש שיח חוקרים
11:30–12:45

מושבים מקבילים סבב 6:
הילכו שניים יחדיו: תוכניות לימודים ותכנון לימודים נפרד לזרמי חינוך שונים בעידן של פדגוגיה חדשנית.

משתתפים: חוקרים בתחום תכנון לימודים, חינוך, מרצים בהכשרת מורים.

13:00–14:00 ארוחת צהרים (חדר אוכל אלון שבות) + אתנחתא מוזיקלית
14:00–14:30 מושב פוסטרים חוקרים + מחקרי סטודנטים לתואר שני ודוקטורט +עבודות סמינריון מצטיינות לתואר ראשון.
14:30–15:45

מושבים מקבילים סבב 7:
שיח סטודנטים: במות שיח מרצים חוקרים ופרחי הוראה: דמות המחנך הראוי.

בהובלת: אגודת הסטודנטים המכללתית ותלמידי רג"ב – בין מכללתי.

15:45–16:00 הפסקה וכיבוד (אלון שבות)
16:00–17:30 מושב מליאה – נעילה:
דברי סיכום: הרב פרופ' ברנדס
אורחים
18:00–20:00

תוכנית אומנותית למוזמנים בלבד ט.נ