100

קול קורא לכנס אקדמי בינלאומי בנושא
מאה שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי

הכשרת מורים בחינוך הדתי מתקיימת בישראל כבר כ- 100 שנים. לנוכח אתגרי השעה שעימם מתמודד החינוך הדתי כיום יש מקום לקדם את השיח בתחום. בייחוד יש לחזק את השיח המחקרי והתרבותי העוסק בהכשרתם של המחנכים הדתיים ובתפקידם בראייה מקצועית מנקודות מבט שונות: פסיכולוגית, מגדרית, היסטורית, סוציולוגית, פדגוגית ותרבותית, מתוך תשומת לב לאתגרי ההווה והעתיד בתחום הכשרת המורים הדתיים לגווניה.

במהלך הכנס יתקיימו מפגשים בין חוקרים מישראל ומהעולם ובינם לבין מורי מורים ופרחי הוראה. מושבי הכנס יעסקו בתחומי עיון ומחקר שלהם השלכה ישירה על תהליך ההכשרה והפיתוח המקצועי של המורים והמורות היהודיים והדתיים בישראל ובעולם, בהקשרים מגוונים: חינוכיים ופדגוגיים, תורניים וערכיים, ארגוניים וניהוליים. תרומתו של הכנס תהיה בקידום השיח החינוכי ובשיתוף במחקרים ובמיזמים חינוכיים עדכניים, במגמה לקדם תובנות מעשיות עבור הכשרת המורים בארץ ובעולם, לטובת פיתוח החינוך היהודי בכלל והדתי בפרט ולטובת התמודדות עם סוגיות של זהות, רב־תרבותיות, מגזריות, ופלורליזם בעידן הנוכחי.

אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות למושבי הרצאות ולפוסטרים מדעיים, בתחומי הכנס השונים,
כמפורט להלן :
הכשרת מורים דתיים בהיבטים רב תרבותיים ודתיים • עתיד הכשרת המורים במכללות לחינוך • מה בין חינוך דתי יהודי להדתה • סוגיות יסוד בחינוך הדתי (אמונה, תפילה, חילון, חינוך לערכים דתיים בעידן טכנולוגי ודיגיטלי, תוכניות לימודים ייחודיות לחינוך דתי – דילמות ואתגרים) • מחקר בהגות החינוך הדתי ודמות המחנך והמחנכת הדתיים • היסטוריה של הכשרת מורים דתית ויהודית • חינוך יהודי בתפוצות על גווניו השונים • זרם החמ”ד לעומת זרמי חינוך אחרים • אתגרי ניהול בחינוך הדתי • אינטגרציה וסגרגציה בחינוך דתי.

הצעות לכנס ניתן להגיש עד לתאריך 28.02.21. הגשה מאוחרת עד לתאריך 30.03.21. שימו לב, קבלת הצעה שהוגשה באיחור תלויה במספר ההצעות שיתקבלו בפועל. 

לאור מגפת הקורונה ייתכן והכנס יועבר לזום – הודעה על כך תצא בתחילת חודש אפריל.
במידה והכנס יתקיים כמתוכנן עדיין יהיה ניתן להציג הרצאה מרחוק באופן וירטואלי לבאים מחו"ל.