בכנס ישתתפו חוקרים בעלי שם בתחום החינוך הדתי והיהודי בארץ ובתפוצות .
החוקרים השונים יציגו את מחקריהם השונים לצד השתתפות ברב שיח בסוגיות בוערות ועכשוויות בתחומי החינוך הדתי.

אתם מוזמנים להכיר את המרצים המשתפים :

ממגוון
המרצים
המשתתפים
בכנס

ממגוון המרצים
המשתתפים בכנס

פרופ' יובל דרור

אוניברסיטת תל אביב, אמריטוס; המכללה האקדמית תל חי

פרופ' נעמה צבר בן יהושע

אוניברסיטת תל אביב (אמריטה), מכללת אחוה, ראש התכנית לתואר שני בתרבות עם ישראל והוראתה

פרופ' רונה נובק

דיקנית, בי"ס עזריאלי לחינוך יהודי, ישיבה אוניברסיטה

פרופ' שלמה רומי

המכללה האקדמית הרצוג, אמריטוס אוניברסיטת בר אילן

פרופ' זהבית גרוס

אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לחינוך, ראש ההתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמליות

ד"ר יאיר ברקאי

ראש מכללת ליפשיץ (לשעבר)

פרופ' יהודה ברנדס

המכללה האקדמית הרצוג, נשיא המכללה

ד"ר תמי אייזנמן

המכללה האקדמית הרצוג, היוזמה למחקר בחינוך, האקדמיה הישראלית למדעים