100 שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי
הכנס הבינלאומי למורים דתיים
The Humanities and Social Sciences Fund International Conference on Jewish Education
Celebrating 100 Years of Religious Teacher Education
ראשון - שלישי | י’ – יב’ בתמוז תשפ”א | 20-22.06.2021

טופס להגשת הצעה

את התקציר תוכל לכתוב כאן או להעלות קובץ באמצעות הלחצן למטה.

שים לב, התקציר יהיה באורך של 350 מילים בלבד, ויכלול: מטרת המחקר, תרומתו וחשיבותו, שאלת החקר, שיטת המחקר, עיקרי הממצאים או הדיון העיוני, מסקנות והמלצות, 3-4 מילות מפתח המתארות את המחקר. ניתן להציג מחקרים איכותניים, כמותניים ועיוניים-הגותיים.

שלח
קיצור קורות חיים
את התקציר תוכל לכתוב כאן או להעלות קובץ באמצעות הלחצן למטה. שים לב, התקציר יהיה באורך של 350 מילים בלבד, ויכלול: מטרת המחקר, תרומתו וחשיבותו, שאלת החקר, שיטת המחקר, עיקרי הממצאים או הדיון העיוני, מסקנות והמלצות, 3-4 מילות מפתח המתארות את המחקר. ניתן להציג מחקרים איכותניים, כמותניים ועיוניים-הגותיים.
1

File name:

File size:

1

File name:

File size:

את התקציר תוכל לכתוב כאן או להעלות קובץ באמצעות הלחצן למטה.

שים לב, התקציר יהיה באורך של 350 מילים בלבד, ויכלול: מטרת המחקר, תרומתו וחשיבותו, שאלת החקר, שיטת המחקר, עיקרי הממצאים או הדיון העיוני, מסקנות והמלצות, 3-4 מילות מפתח המתארות את המחקר. ניתן להציג מחקרים איכותניים, כמותניים ועיוניים-הגותיים.

File name:

File size: