מכללת הרצוג מזמינה אתכם להשתתף בכנס בינלאומי לציון 100 שנות הכשרת מורים בחינוך
הדתי ולציון 100 שנים להקמת הסמינר למורים מזרחי ע"ש הרא"ם ליפשיץ.
לנוכח אתגרי השעה שעימם מתמודד החינוך הדתי, הכנס שם לו למטרה להעלות ולעודד את השיח התרבותי והמחקרי בתחום הכשרת המורה הדתי והחינוך היהודי בארץ ובתפוצות בהיבטים מגוונים. בכנס יתקיימו שיחות ומפגשים עם חוקרים, מרצים ומורים בארץ ובעולם, ושיתוף במחקרים עדכניים בתחום החינוך הדתי והיהודי.

הכנס י'-י"ב בתמוז תשפ”א
20-22.06.2021

בירושלים ובאלון שבות | ישראל

המכללה האקדמית הרצוג מייסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג, היא מוסד תורני ואקדמי הנותן מענה איכותי לציבור המייעד עצמו להוראה ולקבלת תפקידים בכירים במערכת החינוך בישראל ובתפוצות. מכללת הרצוג היא המכללה הדתית להכשרת מורים הגדולה והוותיקה במדינה והראשונה מבין המכללות הדתיות שעברה לתקצוב הות"ת. במסגרתה לומדים ופועלים מאות מרצים ואלפי סטודנטים במגוון רחב של תחומים.
המכללה מקיימת פעילות מחקרית במדעי היהדות והחינוך הכוללת כנסים מחקריים והוצאה לאור של פרסומים אקדמיים. מעבר לכל אלו, המכללה ידועה ביחס האנושי והחם שהיא מעניקה ללומדיה. כל מערכות המכללה, האקדמיות והמנהליות, רואות לנגד עיניהן את צורכי התלמיד ונענות ביעילות ובאדיבות לפניותיו ולמשאלותיו.

אליעזר מאיר ליפשיץ

ט' בתשרי תר"ם (1879) - כ"ד בתמוז תש"ו (1946)

אליעזר מאיר ליפשיץ נולד בסטרי שבגליציה המזרחית להוריו ר' יום טוב ליפא ורבקה-מחלה לבית שנפלד. אביו שמוצאו ממשפחה חסידית היה סוחר ועסקן ציוני. בילדותו נפצע הרא"ם ליפשיץ ברגלו, ונשאר נכה לכל חייו. מגבלה זו הביאה לכך שרוב ידיעותיו והשכלתו נרכשו באמצעות מורים פרטיים ובלימוד עצמי. אף שמעולם לא רכש השכלה פורמלית במוסד לימודי, אקדמי או ישיבתי, הוא עסק כל ימיו בלימוד ובמחקר, וכתב מסות וחיבורים רבים בתחומי הגות וחינוך יהודי. אחת מיצירותיו הבולטות היא חיבור מקיף על יצירתו של רש"י. בסוף ימיו ריכז בעצמו את כל כתביו במטרה להוציאם לאור. הספרים ראו אור לאחר פטירתו בהוצאת מוסד הרב קוק.

קרא עוד>>

איחוד המכללות

בשנת תשע"ג הוחלט לאחד את מכללת ליפשיץ עם מכללת הרצוג. זאת, בהתאם למדיניות משרד החינוך והמל"ג לצמצם את מספר המכללות להוראה כדי לייצב את מערכת הכשרת המורים ולחזקה. שתי המכללות קרובות זו לזו בהשקפת עולמן וביעדן – הכשרת מורים לחינוך הממ"ד, והאיחוד ביניהן היה טבעי. מכללת ליפשיץ הוותיקה, אם המכללות הדתיות, הביאה לאיחוד מסורת רבת שנים, מוניטין וניסיון. מכללת הרצוג הצעירה ממנה הביאה לאיחוד תנופה של ריענון והתחדשות. דימינו את האיחוד להרכבת אילן – על גבי הכנה הוותיקה והמושרשת מורכב הענף הצעיר והרענן. לאחר תהליך שנמשך שנים אחדות הושלם המהלך באופן מיטבי ומילא את כל הציפיות שנתלו בו. כיום שוכנת המכללה המאוחדת בשני מרכזים, קמפוסי גוש עציון לתואר ראשון, גברים ונשים, וקמפוסי ירושלים לתואר השני ולתכניות לחרדיות. כצפוי הניב החיבור של אחת ועוד אחת יותר מאשר צירוף של שתי מכללות, ויצר מכללה מאוחדת גדולה ורבגונית שהיקפי פעילותה גדלו והתפתחו עד מאוד. הדבר בא לידי ביטוי במספרי התלמידים, במספר תוכניות הלימודים הסדירים, בקידום מחקר, בפיתוח אמצעי למידה ובהפצת תורה וחכמה למורים, לתלמידים ולקהל רחב בארץ ובעולם. דמותם של האבות המייסדים – הרא"מ ליפשיץ והר"מ אוסטרובסקי ממכללת ליפשיץ, הר"י עמיטל והר"א ליכטנשטיין ראשי ישיבת הר- עציון ומייסדי מכללת הרצוג, ניצבת לנגד עינינו ומנחה את דרכה של המכללה בשילוב ראוי שבין תורה, חכמה וחינוך.

הרצוג. לדעת. לחנך.