מכללת הרצוג מזמינה אתכם להשתתף בכנס בינלאומי לציון 100 שנות הכשרת מורים בחינוך
הדתי ולציון 100 שנים להקמת הסמינר למורים מזרחי ע"ש הרא"ם ליפשיץ.
לנוכח אתגרי השעה שעימם מתמודד החינוך הדתי, הכנס שם לו למטרה להעלות ולעודד את השיח התרבותי והמחקרי בתחום הכשרת המורה הדתי והחינוך היהודי בארץ ובתפוצות בהיבטים מגוונים.
בכנס יתקיימו שיחות ומפגשים עם חוקרים, מרצים ומורים בארץ ובעולם, ושיתוף במחקרים עדכניים בתחום החינוך הדתי והיהודי.

הכנס יתקיים בין התאריכים י'-י"ב בתמוז תשפ”א, 20-22.06.2021, בירושלים ובאלון שבות, ישראל.

קרא עוד >>

הכנס י'-י"ב בתמוז תשפ”א
20-22.06.2021

בירושלים ובאלון שבות | ישראל

100

קול קורא לכנס אקדמי בינלאומי בנושא
מאה שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי

הכשרת מורים בחינוך הדתי מתקיימת בישראל כבר כ-100 שנים. לנוכח אתגרי השעה שעימם מתמודד החינוך הדתי כיום יש מקום לקדם את השיח בתחום. בייחוד יש לחזק את השיח המחקרי והתרבותי העוסק בהכשרתם של המחנכים הדתיים ובתפקידם בראייה מקצועית מנקודות מבט שונות: פסיכולוגית, מגדרית, היסטורית, סוציולוגית, פדגוגית ותרבותית, מתוך תשומת לב לאתגרי ההווה והעתיד בתחום הכשרת המורים הדתיים לגווניה.

במהלך הכנס יתקיימו מפגשים בין חוקרים מישראל ומהעולם ובינם לבין מורי מורים ופרחי הוראה. מושבי הכנס יעסקו בתחומי עיון ומחקר שלהם השלכה ישירה על תהליך ההכשרה והפיתוח המקצועי של המורים והמורות היהודיים והדתיים בישראל ובעולם, בהקשרים מגוונים: חינוכיים ופדגוגיים, תורניים וערכיים, ארגוניים וניהוליים. תרומתו של הכנס תהיה בקידום השיח החינוכי ובשיתוף במחקרים ובמיזמים חינוכיים עדכניים, במגמה לקדם תובנות מעשיות עבור הכשרת המורים בארץ ובעולם, לטובת פיתוח החינוך היהודי בכלל והדתי בפרט ולטובת התמודדות עם סוגיות של זהות, רב־תרבותיות, מגזריות, ופלורליזם בעידן הנוכחי.

אנו מזמינים אתכם להגיש הצעות למושבי הרצאות ולפוסטרים מדעיים, בתחומי הכנס השונים,
כמפורט להלן :
הכשרת מורים דתיים בהיבטים רב תרבותיים ודתיים • עתיד הכשרת המורים במכללות לחינוך • מה בין חינוך דתי יהודי להדתה • סוגיות יסוד בחינוך הדתי (אמונה, תפילה, חילון, חינוך לערכים דתיים בעידן טכנולוגי ודיגיטלי, תוכניות לימודים ייחודיות לחינוך דתי – דילמות ואתגרים) • מחקר בהגות החינוך הדתי ודמות המחנך והמחנכת הדתיים • היסטוריה של הכשרת מורים דתית ויהודית • חינוך יהודי בתפוצות על גווניו השונים • זרם החמ”ד לעומת זרמי חינוך אחרים • אתגרי ניהול בחינוך הדתי • אינטגרציה וסגרגציה בחינוך דתי

 

מועד הגשת ההצעות לכנס תם, עמכם הסליחה. נשמח להשתתפותכם בכנס.

מנושאי הכנס

סיורים בירושלים

סיור בירושלים: אחה"צ: מראשית הסמינר דרך בנין הלל, בית ספר מעלה, ועד היכל שלמה (תחנות של בתי ספר שונים בדרך) סיור במוזיאון היכל שלמה: מוצגים קשורים, תערוכת רא"מ ליפשיץ

מחקרי חמ״ד

מחקרים בהגות יהודית, היסטוריה של הכשרת מורים

מחקרים בחינוך

דמות המורה הדתי, אתגרי החמ"ד, מחקרים על הכשרת מורים דתית לעומת זרמים אחרים, אתגרים טכנולוגיים בהכשרה ובהתמודדות של המורה הדתי

סוגיות יסוד בחינוך הדתי

חינוך לאמונה, חינוך לתפילה, תופעת החילון (דתלשי"ם), חינוך לערכים דתיים בעידן טכנולוגי,

מושב חמ"ד

עתיד הכשרת המורה הדתי בעידן המעבר למל"ג. משתתפים: ראשי חמ"ד (מועצה ומנהל)

ממגוון מרצי הכנס